1. Home
  2. Opis stanowiska pracy pielęgniarki odcinkowej

Opis stanowiska pracy pielęgniarki odcinkowej

Ogólna odpowiedź do zapytania

Pielęgniarka odcinkowa zapewnia opiekę nad pacjentami w szpitalu w ramach wyznaczonego odcinka. Odcinek może obejmować cały oddział lub tylko jednego pacjenta, w zależności od potrzeb szpitala. Do głównych obowiązków pielęgniarki odcinkowej należy:

• Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, wykonywanie badań diagnostycznych i wdrażanie leczenia w celu poprawy stanu pacjenta.

• Zarządzanie lekami i planowanie dawkowania leków.

• Przestrzeganie procedur medycznych, przeprowadzanie badań laboratoryjnych oraz innych diagnostycznych i terapeutycznych postępowań w szpitalu.

• Przeprowadzanie konsultacji dla pacjentów i ich rodzin.

• Monitorowanie pacjentów w celu wykrycia wczesnych objawów i zatrzymania postępu choroby.

• Zaopatrywanie pacjentów w leki i inne niezbędne produkty medyczne.

• Współpraca z lekarzami i innymi pracownikami szpitala w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki pacjentom.

• Obsługa sprzętu medycznego i stosowanie go zgodnie z wytycznymi.

• Zbieranie informacji o stanie zdrowia pacjentów i dzielenie się wiedzą z innymi członkami zespołu.

• Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny podczas pracy.

Wcześniej dodane: